Nieuws

In juli 2016 zal het EK Atletiek plaatsvinden in Amsterdam. Hiervoor is de atletiekbaan in het Olympisch Stadion gerenoveerd. Met de voorbereiding en de ombouw hiervan is KYBYS contracting de laatste maanden druk bezig geweest. En niet zonder resultaat…..

Eerder postte KYBYS reeds een update over de vorderingen van de ombouw van het Olympisch stadion (maart 2015). Inmiddels zijn we enkele maanden verder en heeft inmiddels het NK Atletiek plaatsgevonden in het Olympisch Stadion.

Een sedimentvang in de Dommel diende in functie hersteld te worden. Waterschap de Dommel heeft hiervoor een Openbare aanbesteding in de markt gezet op basis van Best Value. KYBYS contracting heeft tijdens de tender de ondersteuning verzorgd voor een landelijke aannemer.

Pagina's